Selecteer een pagina

Privacybeleid

Delen met derden
Sharon Jessica Ontwerp zal je gegevens nooit aan derden verkopen. Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Persoonsgegevens
Sharon Jessica Ontwerp kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Sharon Jessica Ontwerp en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Sharon Jessica Ontwerp hebt verstrekt.

Bij Sharon Jessica Ontwerp kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Aanvullende informatie die gebruikt wordt in de verwerking

Sharon Jessica Ontwerp verwerkt deze persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan Sharon Jessica Ontwerp je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Sharon Jessica Ontwerp.

Sharon Jessica Ontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens nodig zijn.

Cookies
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Sharon Jessica Ontwerp maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Sharon Jessica Ontwerp is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 31 januari 2020.